Prejsť na obsah
Dianie na SvF

Slovenská technická univerzita – Stavebná fakulta STU ponúka v akademickom roku 2019/2020 v zimnom semestri už jedenásty rok akreditované  ďalšie vzdelávania Správa a údržba budov –  Facility management (akreditácia MŠVVaŠ SR č.  0473/2013/37/1).

Vzdelávanie je určené pre  pracovníkov v nasledujúcich funkciách: facility manažér, projektový manažér, správca budovy, architekt, stavebný manažér, manažér nehnuteľnosti,  HVAC technik atď.

Okrem týchto špecialistov je určené aj pre študentov STU.

Akreditované štúdium je členené do odborných sekcií :

  1. Facility management(doc. Ing. Somorová, PhD.)
  2. Energetický manažment(prof. Ing.Petráš, PhD.),
  3. Údržba budov (Ing. Maczko, STRABAG)
  4. Systém manažérstva kvality(prof. Ing. Gašparík, PhD.),
  5. IT vo facility managemente (Ing. Choutka, ALTSTANET)
  6. Manažment ľudských zdrojov(Ing. Kalinová, PhD.)
  7. Architektúra a facility management(doc. Ing. Somora, PhD.); 
  8. Workshop, venovaný FM v praxi (Mgr. Čarabová)

 

Poslucháč po absolvovaní štúdia dostane kvalifikačné Osvedčenie o  absolvovaní akreditovaného vzdelávania FACILITY MANAGEMENT a   Kvalifikačné osvedčenie o absolvovaní kurzu Systém manažérstva kvality. 

Študent  týmto Osvedčením získa ďalšiu kvalifikáciu na trhu práce v oblasti správy a údržby budov.

 

Termín: október - november 2019

Odborný garant:  doc. Ing.Viera Somorová, PhD.

Bližšie informácie:

viera.somorova@stuba.sk , mobil: 0904 639 121