Prejsť na obsah
Dianie na SvF

Katedra mapovania a pozemkových úprav Stavebnej fakulty STU v Bratislave organizovala 11. októbra 2012 v poradí už desiaty ročník seminára Aktivity v kartografii 2012. Podobne ako predchádzajúce semináre tak i posledný, jubilejný seminár bol organizovaný s cieľom poskytnúť priestor odborníkom na prezentáciu ich kartografických aktivít a prispieť k ich vzájomnej informovanosti.

Účastníkov seminára privítal a pozdravil prodekan Stavebnej fakulty STU prof. Ing. J. Szolgay, PhD. Odbornými garantmi seminára boli doc. RNDr. J. Feranec, DrSc. a Ing. R. Fencík, PhD. Medzinárodného kartografického seminára sa zúčastnilo takmer šesťdesiat odborníkov zo Slovenska a Českej republiky. V štyroch tematických blokoch odznelo devätnásť prednášok. Organizátori seminára ďakujú aj touto cestou všetkým účastníkom za ich aktívnu účasť.