Prejsť na obsah
Dianie na SvF

 

 

 Postav svoju budúcnosť na Stavebnej fakulte STU. Vybrať si môžeš z takmer 30 akreditovaných študijných programov na všetkých 3 stupňoch štúdia. Rovnako ponúkame možnosť študovať vybrané predmety v svetovom jazyku. Prostredníctvom študijných pobytov môžeš až rok bezplatne študovať v zahraničí, pričom školné za rok navyše Ti v tomto prípade odpustíme. Samozrejmosťou je bezplatný prístup k najvýznamnejším svetovým informačným zdrojom, databázam, normám a programom. Rovnako študentom vytvárame podmienky na prepojenie štúdia a praxe – spoluprácou na významných domácich i medzinárodných stavebných projektoch, praxami popri štúdiu, zapojením ľudí z praxe do vyučovacieho procesu, prácami na pripravovaných stavbách diaľnic, tunelov, vodných diel...

 

Prečo s nami študovať:

 

• sme najväčšou fakultou Slovenska – určite si nájdeš priateľov, s ktorými je štúdium zábavnejšie,

• vynikajúce výsledky našej univerzity sa odzrkadľujú v najnovších rankingoch (top 800 univerzít sveta),

• uplatnenie našich absolventov je takmer 100 percentné s platom presahujúcim priemer o 400 eur,

• ako prvák máš internát istý, 9 minút pešo od školy,

• máš možnosť vyskladať si predmety podľa svojich záujmov a predstáv,

• pestré zloženie študijných programov – architektúra, doprava, technológia, geodézia, technika budov, životné prostredie, tvorba informačných systémov,

• ako jediná fakulta ponúkame štúdium v oblasti vody a vodného hospodárstva,

• máme vlastné športoviská, plavecký bazén môžeš využívať priamo na fakulte,

• na fakulte budeš mať k dispozícii jednu z najmodernejších univerzitných knižníc v strednej Európe,

• výučba vybraných predmetov prebieha aj v našich zariadeniach v Gabčíkove a v kaštieli Kočovce,

• budeš študovať v Bratislave s pestrými možnosťami na oddych, kultúru, šport, nákupy, brigádu a iné.

 

 

Študuj na jednom z akreditovaných študijných programov bakalárskeho štúdia – titul Bc.:

• Civil Engineering (v anglickom jazyku),
 
• geodézia a kartografia,
 
• inžinierske konštrukcie a dopravné stavby,
 
• matematicko-počítačové modelovanie,
 
• pozemné stavby a architektúra,
 
• stavby na tvorbu a ochranu prostredia,
 
• technológie a manažérstvo stavieb,
 
• vodné stavby a vodné hospodárstvo.

  

Pridaj sa k úspešnej rodine stavbárov!

 

Stačí iba vyplniť a podať prihlášku do 31. marca 2016

 

Príď si pozrieť naše priestory a stretni svojich budúcich pedagógov na
Dni otvorených dverí 11. februára 2016.


 

Stavebná fakulta STU v Bratislave
Radlinského 11,
810 05 Bratislava 1,

www.stavebnafakulta.sk
www.facebook.com/SVF.STUBA