Prejsť na obsah
Dianie na SvF

Projekt UNIGOV – 530720 - TEMPUS – 1- 2012 - 1 -  ES - JPGR

Názov projektu: Modernizing University Governance and Management in Libya.
Typ projektu: Spoločné projekty – podpora národnej reformy v partnerských krajinách v oblasti vysokoškolského vzdelávania. 
Cieľom projektu je modernizácia riadenia vysokých škôl v Líbyi. Projekt bol schválený Európskou komisiou a je ňou aj financovaný. Podávateľom projektu je Univerzita v Alicante. V projekte je zapojených osem univerzít z Líbye a EU univerzity z Veľkej Británie, Estónska a STU. 
Riešiteľom projektu je na Stavebnej fakulte  STU je prof. Ing. Dušan Petráš PhD. Projekt sa realizuje na Stavebnej fakulte STU s vybraným tímom pracovníkov z rôznych katedier fakulty.

Informácie o projekte sú na webstránke: http://www.tempus-unigov.eu/.

Kontaktná osoba: valeria.lesnakova@stuba.sk

 


Úvodné stretnutie projektového tímu: Tunis – 2013 – doc. Ing. Eva Jankovichova, PhD.

 

Workshop: Alicante – 2014 – prof. Ing. Dušan Petráš, PhD., doc. Ing. Štefan Stanko, PhD.

Projekt UNIGOV pokračoval v Istanbule

(viac info TU)