Prejsť na obsah
Dianie na SvF

Už je to viac ako rok, odkedy vznikla prvá myšlienka uskutočniť súťaž BIM CHALLENGE. Po úspešnom 1. ročníku súťaže, ktorý vzbudil veľký záujem nielen medzi študentmi, ale aj firmami z praxe, organizačný výbor rozhodol, že pokračovanie tohto projektu uskutoční pod strechou jedného z organizátorov podujatia – dňa 24.3.2017 na pôde Stavebnej fakulty STU v Bratislave. Navyše, tento rok sa súťaž doplnila o BIM WORKSHOP a PRACOVNÚ BURZU. Prinášame Vám krátky pohľad na priebeh celej akcie, ktorú pre Vás pripravili BIM asociácia Slovensko, Vydavateľstvo Eurostav a Stavebná fakulta STU v spolupráci s odbornými partnermi.

 bim 2017  bim 2017

Táto jedinečná súťaž bola určená pre študentov vysokých škôl, ktorí mali 5 hodín na dodanie kompletnej projektovej dokumentácie zadaného objektu v podrobnosti pre stavebné povolenie. Zadanie bolo koncipované tak, aby bolo zvládnuteľné na úrovni schopností študentov v rámci stanoveného časového limitu. Samozrejme, je dôležité podotknúť, že súťaž sa nezameriavala na návrh, ale na zručnosti modelovania v BIM prostredí a tvorby výstupov v súlade s platnými normami. Chceli sme poukázať na fakt, že existujú veľmi efektívne nástroje, ktoré redukujú manuálne operácie pri tvorbe výkresovej dokume ntácie. Za 5 hodín sa samozrejme dom naprojektovať nedá.

 „Cieľom je jednoznačne popularizovať problematiku BIM, motivovať študentov, aby na sebe pracovali a ukázať širokej verejnosti, že BIM je súčasnosť“, približuje dôvody vzniku súťaže Ing. arch. Michal Pasiar, prezident BIMaS.

bim 2017 bim 2017

Do súťaže sa v tomto ročníku prihlásilo 29 študentov z celého Slovenska. Okrem študentov Stavebnej fakulty STU v Bratislave, ktorá mala najpočetnejšie zastúpenie, sa zúčastnili aj súťažiaci zo SvF TU Košice, SvF Žilinskej univerzity a tiež z Fakulty architektúry STU v Bratislave.

Miestom prevzatia podkladov a odovzdania bolo novinkou pre všetkých študentov, nakoľko museli využiť prostredie VIEWPOINT (4PROJECTS). Výhodou bolo, že mohli pracovať na svojich notebookoch v ľubovoľnej aplikácii (Allplan, Archicad, Revit) a využiť tak vlastné systémové nastavenia a šablóny.

Po uplynutí stanoveného času (5h) odborná komisia vyhodnotila celkovú rozpracovanosť a kvalitu projektu. Zamerali sa najmä na konzistenciu modelu a kvalitu požadovaných výstupov v súlade so zverejneným hodnotiacim formulárom. V prípade, že podklady v požadovanej kvalite súťažiaci odovzdal skôr, získal časovú bonifikáciu. Maximálny počet bodov 100 bolo možné dosiahnuť v prípade, ak by študent odovzdal úplnú prácu o 2 hodiny skôr. Čas však nebol najpodstatnejší. „Častým problémom v praxi je kvalita výkresov vytvorených z BIM modelu (hrúbky čiar, šrafy), preto sme sa zamerali v hodnotení aj na túto časť“ približuje hodnotenie súťaže Ing. Michal Borovička, BMA. Rozhodcovia kontrolovali tiež, či sú jednotlivé výstupy vytvorené priamo z modelu, alebo sú dotvárané pomocou 2D prvkov. Na prvý pohľad sa môže zdať, že je model v poriadku, ale skúsený odborník veľmi rýchlo zistí, aké chyby obsahuje. Tieto chyby obyčajne majú veľký vplyv na ďalšie využitie modelu.

Súčet bodov z jednotlivých hodnotených kritérií prezradil výsledné poradie. Vyhodnotenie prebehlo v Klube SvF – Caffé Shupitoo na Stavebnej fakulte STU v Bratislave a priamo na mieste boli ocenení súťažiaci na prvých šiestich priečkach:

  1. Katarína Kollárová - Allplan     88 bodov – Stavebná fakulta STU v Bratislave
  2. Martin Brigant -         Archicad 67 bodov – Fakulta architektúry STU v Bratislave
  3. Michal Steinhubel -   Archicad 64 bodov – Stavebná fakulta STU v Bratislave
  4. Roman Vilkus -        Archicad 62 bodov – Stavebná fakulta STU v Bratislave
  5. Milan Beňuš -           Allplan     57 bodov – Stavebná fakulta, Žilinská univerzita
  6. Tomáš Perďoch -      Revit       55 bodov – Stavebná fakulta STU v Bratislave

”bodka ”Bodka ”Bodka

V mene organizátora sa chcem poďakovať rozhodcom súťaže BIM CHALLENGE, ktorými boli Ing. Michal Borovička, Ing. Tomáš Kriváček,  Ing. Peter Balco, Ing. Marek Fedor, Ing. Radoslav Vlkovič a Ing. Tomáš Čermák.

BIM WORKSHOP 2017

V rámci popularizácie témy Building Information Modeling sme rozšírili tento rok program o sprievodnú akciu s pracovným názvom BIM WORKSHOP 2017. Na podujatí, ktoré prebiehalo paralelne so súťažou, sa zúčastnilo viac ako 60 účastníkov z praxe. Odborné firmy, ktoré sa venujú problematike informačného modelovania stavieb im priblížili rôzne aspekty BIM prostredníctvom krátkych prednášok.

Možnosti tvorby BIM modelu z mračna bodov prezentoval Ing. Janiček, IQservices, ktorý predstavil aj novinky a mnohoročné skúsenosti z oblasti 3D laserového skenovania a aplikácie tento technológie v praxi.

bim 2017  bim 2017

Tvorbu komplexného BIM modelu v projekcii priblížil Ing. Kubu, Allplan (vpravo), ktorý predstavil viaceré softvérové nástroje umožňujúce nielen tvorbu, ale aj management pripomienok a efektívne zapracovávanie zmien.

Ďalšími odbornými prednáškami boli pokryté možnosti modelovania VZT prvkov pomocou parametrických objektov, ktoré vytvorila firma APIAGRA (vľavo) na zjednodušenie práce pri návrhu a projektovaní VZT rozvodov a tvorba parametrických 3D oceľových konštrukcií pomocou softvéru Tekla (vpravo).

Je dôležité, aby odborníci využívali výkonné aplikácie a možnosti, ktoré im BIM ponúka, netreba však zabúdať na to, že riešenie by malo byť z hlavy odborníka a nie automaticky prevzaté z počítača. V dnešnej dobe sa totiž mnohí ľudia v praxi spoliehajú bezvýhradne na výpočtovú techniku. Na tento fenomén poukázali zástupcovia firmy KROS, ktorí osviežili priebeh workshopu o súťaž v modelovaní 3D objektu pomocou alternatívnych stavebných objektov. Akú veľkú vežu by ste postavili z 20 špagiet, metra pásky, metra špagátu Vy? Podmienkou je, aby táto konštrukcia bezpečne preniesla na svojej vrchnej časti CD-čko. Prezradím, že víťazný tím postavil za 15 min. vežu vysokú 51cm, ktorá odolala zaťaženiu 4 CD-čiek.

Dnes je celkom bežné, že účastníci projektu komunikujú prostredníctvom e-mailu, či zdieľaných webových prostredí. Táto spolupráca však ústi v množstvo omylov. Koľkokrát sa Vám stalo, že ste pracovali na nesprávnom, resp. neaktuálnom podklade? Navyše, výmena súborov zaberá z hľadiska formálnej stránky veľa zbytočného času. Riešenie certifikovaného zdieľaného prostredia určeného na nastavenie workflow projektu a koordináciu úloh predstavil Ing. Lacina, 4PROJECT.

Na záver podujatia priblížil problematiku virtuálnej reality Ing. Kaleja, VIZUALIZACKY, ktorý vysvetlil možnosti tvorby VR z BIM modelu a tiež vlastné skúsenosti z tejto oblasti. Záujemcovia si následne mohli vyskúšať túto technológiu a rozobrať technické riešenie priamo s ich autorom.

Dovoľte, aby som sa na záver poďakoval v mene organizátora všetkým partnerom, ktorí prispeli k úspešnému 2. ročníku súťaže! Verím, že sa stretneme o rok, pri BIM CHALLENGE & WORKSHOP 2018!

Ing. Tomáš Funtík, PhD., hlavný koordinátor súťaže, Stavebná fakulta STU v Bratislave, BIM asociácia Slovensko