Prejsť na obsah
Dianie na SvF

Týždeň pred začatím semestra sa na Katedre architektúry Stavebnej fakulty Slovenskej technickej univerzity (STU) v Bratislave udial druhý ročník workshopu pre študentov s názvom ARCHTVOR2018: Brieždenie nad lomenicou.

Tento ročník bol špeciálny aj tým, že práve účastníci workshopu boli prví užívatelia nových priestorov otvoreného ateliéru na 22. poschodí vo výškovej budove Stavebnej fakulty STU. Táto prestavba vznikla aj vďaka snahám prvého ročníka „Archtvoru“, kedy sa študenti snažili skrášliť a najmä sfunkčniť interiér stavebnej fakulty tak, aby vyhovoval požiadavkám vysokoškoláka 21. storočia.

”bodka ”Bodka ”Bodka ”Bodka

”Bodka ”Bodka ”Bodka ”Bodka

”Bodka ”Bodka ”Bodka ”Bodka

”Bodka ”Bodka ”Bodka ”Bodka

Tento ročník sa venoval predovšetkým verejným priestorom a blízkemu okoliu stavebnej fakulty. Čiastočné presahy do interiéru boli prirodzene súčasťou niektorých návrhov, keďže je dôležité zabezpečiť súhru interiéru a exteriéru. Študentské návrhy uvažovali so sfunkčnením vnútorného „Zeleného“ átria, zefektívnením využiteľnosti „bufetového“ átria, načrtli otázku vstupného priestoru pred blokom „C“, ktorý by sa mal stať exteriérovou čakacou zónou pre študijné oddelenie a zároveň malým výstavným priestorom pre verejnosť a riešili aj veľký záber predpolia školy, kde sa pokúšali o elimináciu parkoviska spred vstupu a nájdenie parkovacích kapacít v iných, momentálne nevyužívaných priľahlých priestorov. Zaujímavým je aj návrh, ktorý zjednodušuje prevádzku súkromnej reštaurácie (Kaša) sídliacej na prízemí bloku B. Vďaka jeho realizácii by mohla reštaurácia fungovať nezávisle od pravidiel školskej prevádzky a bola by priamo sprístupnená zo strany lomenice s potencionálnym využitím predpolia na letnú terasu.

”bodka ”Bodka ”Bodka ”Bodka

”Bodka ”Bodka ”Bodka ”Bodka

”Bodka ”Bodka

Okrem podnetných rozhovorov a tvorivých momentov sa cez týždeň uskutočnilo množstvo prednášok a kurzov, ktoré študentov priviedli k využívaniu najsúčasnejších projekčných a grafických programov. Vďaka vľúdnym priestorom 22. poschodia bola tvorba príjemná a často prepojená s neformálnymi aktivitami. Jeden z večerov sa dokonca niesol v duchu „praktického“ odskúšania niektorých z návrhov – Zelené átrium sa premenilo nielen na letné kino, ale aj na príjemné miesto priateľských stretnutí z akademických kruhov pri slávnostnej vernisáži vizuálov ukončeného workshopu.

Nás, ako organizátorov ohromne teší aj záujem študentov Fakulty architektúry STU, ktorí mali na tohtoročnom workshope svoje zastúpenie. Už teraz sa tešíme na nové priateľstvá a nápadité návrhy študentov na budúci rok!

”Bodka

Text, foto: Ing. arch. Ing. Ema Kiabová,
foto: Mgr. Valéria Kocianová