Prejsť na obsah
Dianie na SvF

Katedra jazykov SvF aj tento akademický rok otvára certifikačný kurz UNIcert - anglický jazyk. 

Záujemcovia o certifikačný kurz UNIcert sa môžu prihlásiť v piatok dňa 3. októbra o 11:00 hod. v posluchárni B102 na 2. poschodí.

Každý záujemca sa podrobí písomnému gramatickému testu, napíše krátku esej na určenú tému a bude mať krátke interview s Dr. Debrou Gambrill, ktorá v týchto kurzoch bude vyučovať.

Prihlásiť sa môžu:

  1. poslucháči 4. a 5. ročníka, ktorí absolvovali hodiny odbornej angličtiny v rámci riadnej výučby s výsledkom A alebo B (1 alebo 1-)
  2. doktorandi, ktorí absolvovali anglický jazyk v rámci 3. stupňa štúdia alebo práve nastupujú na doktorandské štúdium
  3. poslucháči 3. ročníka, ktorí majú výnimočne dobrú znalosť anglického jazyka

 

Žiadame, aby tí záujemcovia, ktorí sa z objektívnych príčin nemôžu dostaviť na prvé stretnutie, prišli na Katedru jazykov (18. posch.) a dohodli sa na náhradnom termíne s Dr. Debrou Gambrill.