Prejsť na obsah
Dianie na SvF

ASHRAE - American Society ofHeating, Refrigerating and Air-Conditioning Engineers, nevládna organizácia združujúca 60 000 inžinierov z takmer celého sveta so sídlom v Atlante, rozhodla na svojom júnovom zasadnutí v Seatli na základe odporúčania komisie pre udeľovanie ocenení o udelení čestného titulu ASHRAE Fellow - prof. Ing. Dušanovi Petrášovi, PhD. zo Stavebnej fakulty STU v Bratislave.

Jedná sa o významné ocenenie, ktoré sa udeľuje spravidla dvadsiatim osobnostiam ročne za celoživotný prínos pre rozvoj odboru, v tomto prípade o rozvoj techniky prostredia v budovách, ktoré spotrebúvajú okolo 40% primárnych zdrojov energie a človek v nich trávi, či už v obytnom alebo pracovnom prostredí, 80-90% času.

Čestný titul ASHRAE FellowAward sa udeľuje tým ľuďom, ktorí dosiahli významné výsledky v oblastivykurovania, chladenia, klimatizácie, vetrania, či už z hľadiska invencie vo vede a výskume alebo vo vzdelávaní, projektovaní a navrhovaní, využívajúc inžinierske zručnosti a prax.

Ako prvému odborníkovi zo Slovenska, ako jednému z Európanov – bude prof. Ing.Dušanovi Petrášovi, PhD. toto ocenenie slávnostne odovzdané na Valnom zhromaždení ASHRAE, ktoré sa koná 24.januára 2015 v Chicagu.