Prejsť na obsah
Dianie na SvF
Dekan Stavebnej fakulty STU v Bratislave oznamuje, že dňa 12. 6. 2008 o 11,00 hod sa v zasadačke fakulty uskutoční habilitačná prednáška Ing. Viery Somorovej, PhD., zamestnankyne Ústavu manažmentu STU, na tému Uplatnenie facility managementu v developerskom procese a obhajoba jej habilitačnej práce Optimalizácia prevádzkových nákladov stavebných objektov metódou facility managementu formou outsourcingu.