Prejsť na obsah
Dianie na SvF

Pomaly sa stáva už tradíciou, že Deň otvorených dverí na Stavebnej fakulte STU v Bratislave sa musí z dôvodu veľkého záujmu študentov stredných škôl konať v najväčšej miestnosti B001 - v aule akademika Štefana Bellu. Tak tomu bolo aj 11. februára 2010. Viac ako 400 študentov z takmer celého Slovenska -  z Bratislavy, Trnavy, Trenčína, z Myjavy, Považskej Bystrice, Bytče, Prievidze, z Partizánskeho, zo Žiliny, z Liptovského Mikuláša, z Banskej Bystrice, z Nitry, a opäť plný autobus študentov z Hurbanova - si prišlo osobne vypočuť informácie o prijímacom konaní na bakalárske štúdium na Stavebnú fakultu.

V úvodnom príhovore v zastúpení dekana Stavebnej fakulty STU v Bratislave prodekan pre zahraničné vzťahy prof. Ing. Andrej Šoltész, PhD. prítomných srdečne privítal a priblížil študentom súčasné postavenie Stavebnej fakulty. Prodekan pre vzťahy s verejnosťou prof. Ing. Jozef Oláh, PhD. priblížil všetkým históriu fakulty, ako aj systém štúdia i ponúkané akreditované študijné programy. Pedagógovia - doc. RNDr. Angela Handlovičová, PhD., Mgr. Marianna Remešíková (Katedra matematiky a deskriptívnej geometrie), doc. Ing. Juraj Veselský, PhD.(Katedra fyziky), Ing. Marián Dubík (Katedra materiálového inžinierstva) - podali študentom viac informácií o obsahu prijímacích pohovorov z požadovaných predmetov, ako aj o skompletizovaní a odosielaní elektronických prihlášok. Pani Iveta Krullová zo Študijného oddelenia odpovedala na otázky podmienok prijatia. Predsedníčka ZŠ SvF STU v Bratislave Bc. Monika Matejková informovala o činnosti a rôznych aktivitách študentov Stavebnej fakulty, ako aj o spôsobe prideľovania ubytovania v študentských domovoch prijatým poslucháčom.