Prejsť na obsah
Dianie na SvF

Už po druhýkrát sme pozvali študentov a študentky geodézie zo stredných priemyselných škôl, aby sme im predstavili možnosti štúdia odboru „Geodézia a kartografia“ na Stavebnej fakulte STU. Aj tento rok sa naše pozvanie stretlo s výborným ohlasom: prijalo ho celkovo viac ako 100 študentov.

V rámci pripraveného programu im odborníci z Katedry geodézie a z Katedry geodetických základov ukázali šesť hlavných oblastí, s ktorými sa stretnú počas štúdia, ako sú inžinierska geodézia, fyzikálna geodézia a gravimetria, kataster nehnuteľností a pozemkové úpravy, fotogrametria, geoinformatika a geografické informačné systémy, globálne navigačné družicové metódy a InSAR. Na stanoviskách rozmiestnených v geodetických laboratóriách, učebniach a dokonca aj na streche sa mohli študenti stretnúť s najrôznejšími geodetickými prístrojmi a technológiami. V rámci spoločnej prednášky v miestnosti B-319 našich návštevníkov najprv privítal pán dekan Stanislav Unčík a následne im Peter Kyrinovič z Katedry geodézie odprezentoval základné informácie o štúdiu na Stavebnej fakulte. Deň otvorených geodetických dverí bol zavŕšený prehliadkou priestorov fakulty.

Veríme, že sa stredoškolákom-geodetom Deň otvorených geodetických dverí páčil, a že sa s mnohými z nich ešte stretneme – napríklad o rok pri zápise do 1. ročníka. Zároveň ďakujeme všetkým vyučujúcim a doktorandom z oboch geodetických katedier, že pre študentov a študentky stredných škôl pripravili takýto pestrý a zaujímavý program.

Text a foto: Ing. Alexandra Rášová, PhD., Katedra geodetických základov SvF STU