Prejsť na obsah
Dianie na SvF

Už niekoľkoročnou tradíciou na Stavebnej fakulte STU sú spoločné stretnutia
pedagógov a vedenia fakulty z príležitosti Dňa učiteľov.

Obe stretnutia, ktoré sa udiali v priebehu jedného týždňa - v Mestskom divadle DPOH i stretnutie profesorov v zasadačke dekanátu SvF - mali spoločný prívlastok slávnostné. Aj týmito stretnutiami si dekan Stavebnej fakulty STU prof. Ing. Alojz Kopáčik, PhD. uctil mimoriadne náročnú a zodpovednú prácu všetkých pedagógov, ktorým vyslovil veľkú vďaku za obetavosť a nezištnosť.