Prejsť na obsah
Dianie na SvF

Agentúra na podporu výskumu a vývoja v súlade so zákonom 172/2005 Z.z. o organizácii štátnej podpory výskumu a vývoja vyhlasuje otvorenú verejnú výzvu na podávanie žiadostí o dofinancovanie podporených projektov v rámci 7. rámcového programu ES pre výskum, technologický rozvoj a demonštračné činnosti (DO7RP).

Bližšie informácie o výzve DO7RP »