Prejsť na obsah
Dianie na SvF

Úplnou novinkou v oblasti výstav bol stavebný veľtrh DOMEXPO s podtextom Postav si dom, ktorý prebiehal v Nitre v termíne od 20. – 23. 4. 2006.

Organizátori ho vytvorili ako nízkonákladovú výstavu. Týmto krokom sa zbavili povinnosti papierových vybavovaní a prostredníctvom elektronickej pošty uľahčili komunikáciu a zároveň odľahčili firmy od nákladov s tým spojených.

 

Cieľom tohto veľtrhu je pomôcť konečnému zákazníkovi pri výbere, zorientovaní sa a rozhodnutí pri stavbe domu. Vystavovatelia na ňom určite návštevníkom pomohli pri zorientovaní sa v ponukách na trhu, pri realizácii stavieb a výbere materiálov.

Keďže tento veľtrh bol svojím zameraním jasnejší viac odbornej verejnosti, sprievodný program bol preto vytvorený aj pre laickú verejnosť. Program obsahoval celý blok prednášok, ktoré boli tématicky zamerané na vysvetlenie všetkých odborných termínov. Prednášky viedli nielen odborníci z daných oblastí, ale šancu podeliť sa o svoje znalosti dostali aj študenti fakúlt, odborné cechy i učňovská mládež. V piatok dostala priestor aj stavebná fakulta STU s témou KONŠTRUKCIE POZEMNÝCH STAVIEB – BUDOVY NA BÝVANIE 2006, kde odbornými garantmi boli prof. Ing. Jozef Oláh, PhD. a doc. Ing. Juraj Žilinský, PhD.. Obsahovou náplňou tohto sympózia bola norma o bývaní, strešné plášte, tepelné mosty a problematika akustiky. Ďalej sa konali vystúpenia pracovníkov katedry technických zariadení budov. Vo svojich vystúpeniach venovali pozornosť problematike vykurovania rodinných domov a budov na bývanie.

 

Súbežne s výstavou DOMEXPO v areáli Agrokomplexu prebiehala aj výstava ENVIRO 2006. V rámci nej sa návštevník mohol dozvedieť všetko, čo súvisí so životným prostredím.

V rovnakom termíne prebiehala aj predajná výstava GARDENIA, ktorá bola určená pre všetkých ctiteľov krásnych kvetov a stromov a výstava BONSAI SLOVAKIA 2006, ktorá predstavila svoje expozície bonsajov, botanických záhrad, arborét, japonské záhrady vrátane vodných plôch a kvitnúce japonské čerešne, ktoré vytvorili nezabudnuteľné dojmy.

Ďalšou súbežnou výstavou bola výstava STONEKOMPLEX, ktorá bola zameraná na prezentáciu a informovanie sa ohľadom výrobkov z kameňa, kameňopriemyslu a potrieb pre kamenárov.

MLADÝ TVORCA 2006, to bola predajná výstava spojená s prezentáciou výrobkov a zručností žiakov stredných škôl a stredísk praktického vyučovania. Neodmysliteľne k tomu patrili viaceré súťaže, sprievodné programy, módne prehliadky, tanečné a spevácke vystúpenia, populárna a ľudová hudba a aj moderná gymnastika.

Na záver len toľko, že záujem o prvú komplexnú stavebnú výstavu bol veľký. A od záujmu a návštevnosti závisí i budúcnosť tejto komplexnej stavebnej výstavy.