Prejsť na obsah
Dianie na SvF

 

P R O P O Z Í C I E

Názov športovej súťaže: Akademický pohár Rektora STU 2015

a Pohár Bratislavy 2015

 

Usporiadateľ: Slovenská Technická Univerzita - CJŠ SjF STU - MŠVVaŠ SR, SAUŠ -

Spoločenstvo Dračích lodí, RŠK, Mestská časť Ružinov a VŠK Strojár

                       

Pod záštitou

 rektora STU prof. Ing. Roberta Redhammera, PhD.

 a 

starostu  m.č. Ružinov  Ing. Dušana Pekára

 

 

Termín:  26.9.2015
 

Miesto:  Štrkovecké jazero Bratislava, Ružinov
 

Kategórie:  OPEN Mix – 12 až 20 pádlujúcich v lodi, štartujú spoločne posádky zložené z mužov a žien (v posádke                                        minimálne 4 pádlujúce ženy)
 

Riaditeľ pretekov:  Ján Žiška, 0903 111 811,  e-mail: janoziska@gmail.com 
 

Časový rozpis:  9,00 hod. – porada kapitánov v mieste pretekov

                        10,00 – 12,00 hod. – rozjazdy DL – každá posádka 3x

                        12,00 – 15,00 hod.

                        15,00 – 16,30 hod. -  semifinále a finále DL

                        16,30 – vyhlásenie výsledkov a vyhodnotenie
 

Postupový kľúč:  podľa počtu prihlásených posádok

 - súčet časov v 3 rozjazdách nasadí posádky do 2 semifinálových jázd po 3 lode
   a súčtom 2 semifinálových jázd nasadí posádky do finálových jázd po 3 lode

 

Výsledky:  budú zverejňované ihneď po dojazde lodí na oznamovacej tabuli
                 Lode, pádla, vesty a kormidelníka zabezpečuje usporiadateľ.

 

Prihlášky:  posielajte emailom  na: janoziska@gmail.com     do 20.05.2015

 

Štartovné:  0,00 €/posádka akademici z STU
                 150,00 €/posádka
                 20,00 €/posádky – detská kategória

 

V lodi akademikov sa môžu zúčastniť študenti, doktorandi zamestnanci akademickej obce

 

Štartovné vopred do 21.9.2015

Štartovať môžu len pádlujúci, ktorí nie sú organizovaní vo výkonnostných súťažiach DL.

Súťažiaci nad 50 rokov môžu štartovať bez obmedzenia.