Prejsť na obsah
Dianie na SvF

Pri príležitosti celoslovenských osláv „Dňa baníkov, geológov, hutníkov a naftárov", ktoré sa tento rok konali 9. septembra 2011 v Banskej Štiavnici, sa dostalo významnej cti dvom pracovníčkam Katedry geotechniky Stavebnej fakulty. 

Ing. Jane Frankovskej, PhD. bola udelená „Cena ministra životného prostredia". Toto najvyššie rezortné vyznamenanie udelil ocenenej minister životného prostredia József Nagy za jej mimoriadny prínos v oblasti riešenia problematiky environmentálnych záťaží a zostavenie „Atlasu sanačných metód environmentálnych záťaží". Vďaka svojej komplexnosti prispeje táto publikácia k implementácii projektov týkajúcich sa sanácie environmentálnych záťaží a efektívnemu využívaniu prostriedkov z fondov Európskej únie a zo štátneho rozpočtu. Publikácia bude slúžiť ako základná informačná platforma pre pracovníkov štátnej správy, ale zároveň aj pre odbornú, príp. laickú verejnosť v oblasti sanácie environmentálnych záťaží na Slovensku. Pán minister tiež ocenil u vyznamenanej šírenie dobrého mena Slovenskej republiky v zahraničí, jej aktívnu prácu v oblasti normalizácie, vo vedeckej a pedagogickej práci.

Druhou ocenenou bola doc. RNDr. Darina Čabalová, PhD, ktorej bolo odovzdané rezortné vyznamenanie „Čestné uznanie ministra" za jej celoživotné zásluhy o rozvoj kamenárstva, najmä z pohľadu uplatnenia jej vedeckých poznatkov v tejto oblasti a vytváranie noriem pre uvedené odvetvie. Vysoko bola tiež hodnotená jej 50 rokov trvajúca aktívna vedecká a pedagogická práca.

Je mimoriadne potešiteľné, že v profesiách kde dominujú muži, sa dostalo cti dámam z akademickej sféry.

Srdečne blahoželáme a prajeme ešte veľa tvorivých nápadov!