Prejsť na obsah
Diane na SvF

Prečítajte si posledné číslo (2/2019)

Staršie čísla vo formáte pdf:

rok 2019: dvojčíslo 4/2018 1/2019 k 80. výročiu vzniku SvF, 2/2019

rok 2018: 1, 2, 3, dvojčíslo 4/2018 1/2019

rok 2017: 1, 2, 3, 4

rok 2016: 1, 2, 3, 4

rok 2015: 1, 2, 3, 4

rok 2014: 1, 2, 3, 4

rok 2013: 1, 2, 3, 4

rok 2012: 123, 4

rok 2011: 1234

rok 2010: 1234

rok 2009: 1234

rok 2008: 1234

rok 2007: 23

Vydáva: Stavebná fakulta STU v Bratislave ako štvrťročník udalostí, noviniek a zaujímavostí zo života fakulty.
Redakčná rada - predseda: doc. Ing. Katarína Gajdošová, PhD.
Sekretár redakcie: Mgr. Valéria Kocianová
Adresa redakcie: Radlinského 11, 813 68 bratislava, Tel.: 02/5927 4708
E-mail: katarina.gajdosova@stuba.sk, valeria.kocianova@stuba.sk