Prejsť na obsah
Dianie na SvF
Dekan Stavebnej fakulty STU v Bratislave oznamuje, že dňa 7. 10. 2010 o 11,00 hod. sa v zasadačke fakulty, Radlinského 11, 1. poschodie, uskutoční habilitačná prednáška a obhajoba habilitačnej práce Ing. Renáty Baškovej, PhD., zamestnankyne Stavebnej fakulty TU Košice.

Téma habilitačnej prednášky: Dynamické modelovanie nasadenia pomocných konštrukcií do výstavby.

Názov habilitačnej práce: Nástroje rozhodovania pri návrhu strojových zostáv pre betónovanie.