Prejsť na obsah
Dianie na SvF

Dňa 20. 6. 2014 o 11.00 hod. sa zasadačke fakulty, Radlinského 11, blok C, 1. poschodie, uskutoční habilitačná prednáška a obhajoba habilitačnej práce Dr. techn. Ing. arch. Romana Rabenseifera, pracovníka Katedry konštrukcií pozemných stavieb SvF STU v Bratislave.

Téma habilitačnej prednášky: Environmentálne posudzovanie nízko energetických obytných budov.

Názov habilitačnej práce: Facilitating Computer Simulations using Generic Models.