Prejsť na obsah
Dianie na SvF

Dekan Stavebnej fakulty STU v Bratislave oznamuje, že dňa:

16.09.2020 o 11.00 hod. sa uskutoční v zasadačke fakulty, Radlinského 11, blok C, 1. poschodie, habilitačná prednáška a obhajoba habilitačnej práce Ing. Michaely Danáčovej, PhD., pracovníčky Katedry vodného hospodárstva krajiny SvF STU v Bratislave.

Téma habilitačnej prednášky: Detekcia zmien transformácie povodňových vĺn v korytách a hodnotenie ich dopadov na návrhové prietoky alebo N-ročné prietoky.

Názov habilitačnej práce: Modelovanie transformácie prietokových vĺn v otvorených korytách hydrologickými modelmi.