Prejsť na obsah
Dianie na SvF
Dekan Stavebnej fakulty STU v Bratislave oznamuje, že dňa 10. 10. 2008 o 9,00 hod. sa v zasadačke fakulty uskutoční inauguračná prednáška doc. Ing. Milana Sokola, PhD., zames­tnanca Katedry stavebnej mechaniky Stavebnej fakulty STU Bratislava na tému: Moderné výpočtové analýzy ako nástroj redukcie návrhových dynamických účinkov