Prejsť na obsah
Dianie na SvF

Dekan Stavebnej fakulty STU v Bratislave oznamuje, že dňa:

14.02.2020 o 09.40 hod.

sa uskutoční v zasadačke fakulty, Radlinského 11, blok C, 1. poschodie, inauguračná prednáška doc. RNDr. Ivana Žežulu, CSc., pracovníka Ústavu matematických vied, PF UPJŠ v Košiciach.

Téma inauguračnej prednášky: Štatistické modelovanie viacrozmerných veličín.