Prejsť na obsah
Dianie na SvF

Dekan Stavebnej fakulty STU v Bratislave oznamuje, že
dňa 26. 5. 2016 sa v zasadačke fakulty, Radlinského 11, 1. poschodie,
uskutočnia inauguračné prednášky:

- o 9.00 hod. inauguračná prednáška doc. RNDr. Vladimíra Janiša, PhD., pracovníka Katedry matematiky FPV UMB Banská Bystrica, na tému:Miery divergencie;

- o 10.30 hod. inauguračná prednáška doc. RNDr. Martina Kalinu, PhD., pracovníka Katedry matematiky a deskriptívnej geometrie SvF STU v Bratislave, na tému: Stavy a monotónne miery na rôznych algebraických štruktúrach.