Prejsť na obsah
Dianie na SvF

Nielen o Guatemale a mapovaní mayskej civilizácie sa môžete dozvedieť z rozprávania

Ing. Tibora Lieskovského, PhD. z Katedry geodetických základov SvF STU. Hodinový rozhovor, vysielaný naživo na Rádiu Regina 19. júla 2016 s redaktorom Richardom Šümeghym, si môžete opäť vypočuť z archívu RTVS:

https://www.rtvs.sk/radio/archiv/1603/484602

lieskovsky

Uvedený rozhovor do médií sa uskutočnil tesne pred odletom (21.7.) skupiny geodetov (za KGZA Ing. Tibor Lieskovský, PhD. a Ing. Alexandra Rášová ) na 5-týždňovú pracovnú misiu do Guatemaly, kde sa okrem iného zúčastnia konferencie a výstavy, ktorú organizuje práve slovenský tím pracovníkov. Na tomto projekte dlhodobo spolupracuje aj Ing. Jakub Straka. Zo Slovenska podporuje túto pracovnú bádateľskú misiu taktiež kolega z KGZA Ing. Juraj Papčo, PhD. a meracou technikou firma Geotronics. Cieľom tohto archeologicko-geodetického výskumu je uzatvoriť mapovanie lokality Uaxactún a pripraviť podrobný atlas máp všetkých objavených lokalít s podrobnými štruktúrami jednotlivých budov. Pre záverečné skompletizovanie týchto cieľov sú dôležité podklady z leteckého laserového skenovania, ktoré sa momentálne realizujú v džungli. Na ich ďalšom spracovávaní sa budú spolupodieľať aj hore uvedení geodeti z Katedry GZA Stavebnej fakulty STU v Bratislave.