Prejsť na obsah
Dianie na SvF

Európska komisia 9. júla 2012 oznámila konečný a doteraz vôbec najväčší súbor výziev na predloženie návrhov v oblasti výskumu, a to v rámci siedmeho rámcového programu (FP7). Na podporu projektov a myšlienok, ktoré zvýšia konkurencieschopnosť Európy a budú sa zaoberať riešením takých oblastí, akými sú ľudské zdravie, ochrana životného prostredia a hľadanie nových riešení pre narastajúce výzvy súvisiace s urbanizáciou a nakladaním s odpadom, je určených spolu 8,1 miliárd EUR. Uvedené financovanie - ktoré je otvorené pre organizácie a podnikateľské subjekty vo všetkých členských štátoch EÚ a partnerských krajinách - predstavuje leví podiel na navrhovanom rozpočte EÚ pre výskum vo výške 10,8 miliárd EUR na rok 2013. Toto oznámenie prichádza len pár dní po tom, ako lídri EÚ zdôraznili dôležitosť výskumu a inovácii v Pakte pre rast a zamestnanosť.

Väčšina výziev na predloženie návrhov (výziev na predloženie žiadosti o finančný príspevok) bude uverejnená 10. júla 2012.

Na jeseň bude nasledovať uverejnenie niektorých ďalších špecifických výziev.

Viac na adrese > Investície vo výške 8,1 miliárd EUR do výskumu a inovácií s cieľom vytvárať rast a zamestnanosť