Prejsť na obsah
Dianie na SvF

Stavebná fakulta STU v Bratislave je už dlhoročným spoľahlivým garantom a odborným partnerom medzinárodného veľtrhu stavebníctva Coneco. Vzájomná súčinnosť oboch organizácií vyústila v tomto roku do zaujímavého návrhu zo strany riaditeľa veľtrhu Ing. Ľubomíra Kopeckého:  na pôde našej fakulty vytvoriť originálny projekt stánku a realizovať ho na CONECO/RACIOENERGIA 2015.

A tak v priebehu niekoľkých týždňov, či pár mesiacov sa pod vedením Ing. arch. Petra Bauera a jeho dvoch spolupracovníkov – Ing. Gabriely Szántovej a Ing. Miroslava Mešinu, zrodila koncepcia návrhu stánku SvF a SKSI. Projekt pozostáva z tvorby troch základných priestorov stánku: vstupného (má osloviť a pritiahnuť návštevníkov), výstavného a prezentačno – komunikačného.

 

 

Vstupný portál s komunikačným pultom (vystavaný z keramických tvaroviek a sklenenej vrchnej platne)má návštevníkov veľtrhu osloviť a uviesť k prehliadke interiéru stánku. Keďže centrálnou témou tohtoročného Coneca je voda, základné stavebné prvky tvoria IBC kontajnery na vodu, ktorých majestátnosť a technický charakter podčiarkuje logo Stavebnej fakulty STU. Túto impresiu umocňuje LED osvetlenie v tehlovo-oranžovej farbe, ktoré postupuje od loga SvF STU a klesá ako "prúd vody" do spomínaných kontajnerov, čím vytvára nezameniteľný svetelný efekt. Spomínaný komunikačný pult svojou podstatou riešenia je veľmi jednoduchý, symbolizuje odvetvie stavebníctva v plnej miere – je vystavaný zo šalovacích tvárnic. Ukončený je elegantnou sklenenou platňou, ktorá môže byť paralelou ľadovej plochy, či pokojnej hladine vody. Pre lepšiu identifikáciu sú po bokoch stánku umiestnené ďalšie logá SvF STU a SKSI. Pri postrannom logu SvF STU dominuje na priemyselnej palete fúrik, ktorého jedna polovica je zlatá. Jeho posolstvo je konkrétne a adresné  -  stavebné remeslo aj v tejto ťažkej dobe môže mať "zlaté dno"! 

 

Inžinierska tvorivá atmosféra v zdanlivom „chaose“

 

Výstavný priestor bol navrhnutý ako ateliér stavebného inžiniera, ktorý má za sebou veľa rokov tvrdej práce na svojich projektoch. Tvorí ho spleť najrôznejších artefaktov z prostredia Stavebnej fakulty usporiadaných do zdanlivého "chaosu", avšak na základe kompozičných princípov. Konštrukciu celého tohto inžinierskeho „chaotického zmätku“ tvoria opäť priemyselné palety, ktorých rôznorodosť a opotrebovanosť iba podčiarkuje charakter priestoru. Ďalšími výraznými stavebnými prvkami tejto spletitej kompozície sú dva rebríky v tvare písmena "A", ktoré boli využité ako police na modely, čím vlastne stvárnili remeselné náradie pri zhotovovaní stavby. 

 

Jednotlivé prvky, artefakty v tejto časti výstavného priestoru mali zaujať svojou nevšednosťou hlavne študentov. Dominuje tu historický priehradový nosník mostnej konštrukcie, 3D modely rôznych typov stavieb (rodinné domy, bytové domy, modely mostov, nosníkov, stavieb občianskej vybavenosti, urbanistické modely, model skrutkovej plochy, fragmenty okien najrôznejšieho typu, model zaťaženého betónového nosníka...), pozadie tvoria študentské postery. Počítačom vytvorené realizačné výkresy vysokej kvality sú umiestnené v čele tohto priestoru a kontrastujú s rysovacími pomôckami z dôb minulých (drevené pravítko, uhlomer, krivítko a kružidlo).

Na prvý pohľad tento "chaos" pôsobí síce veľmi heterogénne, no akonáhle návštevník podíde bližšie, uchvátia ho nielen dominanty priestoru, ale aj úplné maličkosti... a pohltí ho inžinierska tvorivá atmosféra...

 

  

Komunikačný/konferenčný priestor je tradičný, mobiliár v čiernej farbe príjemne kontrastuje s bielo-oranžovým prostredím. Postery po stenách predstavujú fakultu ako-takú, a prezentačné predmety, roll-upy a hlavne ľudia v tomto priestore indentifikujú stánok jednoduchou a elegantnou formou.