Prejsť na obsah
Dianie na SvF

Termín : 14.5.2008 (streda)
Miesto : Plaváreň Stav.fakulty
Začiatok : 10.00 hod
Rozplávanie : 9.00

Disciplíny:

  • 50m kraul muži
  • 25m kraul ženy
  • 50m prsia muži
  • 25m prsia ženy
  • Štafeta 4x50m muži
  • Štafeta 4x50m ženy

Prihlášky : Do 12.5.2008 na hodinách plávania.
Víťazi jednotlivých disciplín obdržia diplom.

PaedDr. Ján Masarovič - vedúci KTV
Mgr. Elena Čepová - riaditeľ súťaže