Prejsť na obsah
Dianie na SvF

V dňoch 3. až 4. októbra 2013 sa na Katedre stavebnej mechaniky SvF STU uskutoční medzinárodná vedecká konferencia

New Trends in Statics and Dynamics of Buildings

Konferencia má dlhoročnú tradíciu a pravidelne sa na nej zúčastňujú pracovníci z vedeckých a pedagogických pracovísk zo Slovenska, Českej republiky, Poľska, Maďarska, Bulharska a ďalších krajín EU. Cieľom konferencie je poskytnúť pedagógom, vedeckým pracovníkom i odborníkom z praxe fórum pre prezentáciu poznatkov a výmenu skúseností. Konferencia významnou mierou prispieva k definovaniu aktuálnych problémov v statike a dynamike stavebných konštrukcií a ukazuje súčasné miesto a perspektívy mechaniky v stavebnej praxi a výskume. Je venovaná prezentácii progresívnych trendov a rozvoja metód v mechanike konštrukcií a materiálov.

Všetky informácie o konferencii sú na web stránke  http://www.newtrends.sk/