Prejsť na obsah
Dianie na SvF

V dňoch 24. - 25.10.2011 sa bude konať 7. Medzinárodné sympózium doktorandov na univerzite v Pécsi (Maďarsko). Zúčastňujú sa ho obvykle doktorandi z 5 - 8 krajín. Sympózium prebieha v jazyku anglickom. Doteraz sa ho každoročne zúčastnila aj skupinka 3 až 4 doktorandov zo SvF STU, ktorí obstáli so cťou v medzinárodnej konkurencii prednášaných prác.

Podmienkou účasti je pripraviť abstrakt (v rozsahu do 1xA4) a poslať organizátorom do začiatku októbra. Všetci účastníci sympózia majú vystúpenie so svojou prácou v dĺžke okolo 15 minút. Najlepšie práce dostanú ponuku pripraviť publikáciu do vedeckého časopisu Pollack Periodica.

Účastnícky poplatok 140 Euro.

Podrobnosti o sympóziu si záujemcovia nájdu na www stránke:

http://phdsymp.pmmk.pte.hu/en

Ide o výnimočnú príležitosť prezentovať svoju prácu (aj čiastkové výsledky) na medzinárodnom fóre, nadviazať prvé profesijné kontakty s rovesníkmi, ale aj učiteľmi zahraničných univerzít.

Záujemcovia prosím hláste sa u prof. Turčeka (kl. 665) - Katedra geotechniky, ktorý poskytne detailnejšie informácie týkajúce sa cestovania a ubytovania.