Prejsť na obsah
Dianie na SvF

Dovoľujeme si vás zatiaľ predbežne informovať o súťaži o Cenu Bratislavskej vodárenskej spoločnosti za najlepšiu záverečnú bakalársku prácu a diplomovú prácu v oblasti vodárenstva a vodného hospodárstva, ktorú vyhlásila Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. v spolupráci so  združením Mladí vedci Slovenska v rámci spoločného vzdelávacieho programu Modrá škola – voda pre budúcnosť. Súťaž je určená pre študentov vysokých škôl, ktorí v akademickom roku 2012/2013 končia štúdium obhajobou záverečnej bakalárskej alebo diplomovej práce a ktorí sa vo svojej záverečnej práci v akejkoľvek podobe zaoberajú problematikou vodárenstva, vodného hospodárstva a ochranou životného prostredia so zameraním na povrchové a podzemné zdroje pitnej vody.

Viac informácií môžete nájsť na webovej stránke www.modraskola.sk v sekcii „Pre univerzity“ alebo priamo kliknutím na odkaz:  http://www.modraskola.sk/index.php?option=com_content&view=article&id=264&Itemid=211.

Aktuálne informácie s termínmi uverejníme koncom mája 2013.