Prejsť na obsah
Dianie na SvF

V rámci svojej pracovnej návštevy STU v Bratislave navštívil našu fakultu prof. Sergej J. Kalašnikov, rektor Univerzity architektúry a stavebníctva vo Volgograde (Rusko) spolu so svojou manželkou prof. Elinou Krasilnikovou z Fakulty architektúry tejto univerzity. Za našu fakultu sa oficiálneho prijatia zúčastnili dekan prof. Ing. Alojz Kopáčik, PhD., prodekan doc. Ing. Peter Makýš, PhD. a prof. Ing. Anton Puškár, PhD., vedúci katedry konštrukcií pozemných stavieb. V ďalšej odbornej časti programu sa vzácni hostia zoznámili s pedagogickým a vedecko-výskumným dianím na katedre konštrukcií pozemných stavieb a doc. Ing. Elena Dohňanská, PhD., vedúca katedry architektúry im priblížila aktuálne dianie na katedre.