Prejsť na obsah
Dianie na SvF
Dovoľujeme si Vás týmto informovať o nových výzvach na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok z Európskeho sociálneho fondu. Ide o výzvy vyhlásené dňa 30.06.2008 Sociálnou implementačnou agentúrou v rámci Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia. Riadením tohto operačného programu je poverené Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

Viac informácií o výzvach nájdete na www.esf.gov.sk.