Prejsť na obsah
Dianie na SvF

S účinnosťou od 12.7.2010 získali titul docent:

  • doc. RNDr. Zuzana Krivá, PhD., pre študijný odbor 9.1.9 aplikovaná matematika
  • doc. RNDr. Ivona Škultétyová, PhD. šudijný odbor 5.1.6 vodné stavby 
Blahoželáme.