Prejsť na obsah
Dianie na SvF

Dňa 16.novembra 2010 sa na Stavebnej fakulte STU konalo slávnostné otvorenie bufetu so zaujímavým  názvom Pig:non. A prečo tento názov?

Pignon [piɲõ] znamená vo francúzskom jazyku - lomenica, prekrytie a zároveň symbol vstupu do našej fakulty. A keďže francúzske labužníctvo nie je nikomu cudzie, rozhodli sa autori - architekti pre tento názov, ktorý spája svet chutných jedál a svet stavbárov, pretože slovo pignon neznamená iba bufet...

Logo „pig:non" môže niekoho svojim spracovaním a teda aj významom miasť, ale to je vlastne aj účelom, lebo vieme, že do pekného bufetu chodia len slušní ľudia a nie prasiatka :)

Katedra architektúry bola vedením Stavebnej fakulty STU v priebehu leta oslovená na spoluprácu pri realizácii interiéru priestoru bufetu, ktorý bol stavebne zrealizovaný v kontakte na vstupný priestor fakulty. Autormi architektonickej štúdie interiéru sú Ing. arch. Zuzana Nádaská, PhD., Ing. Martina Tibenská a Ing. arch. Miroslav Pavle. Súčasťou návrhu interiéru je aj logo bufetu "Pig:non", inšpirované francúzskym prekladom slova lomenica a jeho polohou pri vstupe, ktorý je prekrytý "lomenicou". Autori architektonickej štúdie sa venovali aj realizačnej fáze, napriek tomu, že situácia bola časovo i dodávateľsky poddimenzovaná. Počas vypracovania projektu interiéru sa potvrdil predpoklad, že vyčlenený priestor je stiesnený a bude si v budúcnosti vyžadovať rozšírenie. Ideálne by bolo výhľadovo uvažovať o zapojení a širšom využití priestoru átria.