Prejsť na obsah
Dianie na SvF

Študenti stredných škôl, stredoškolskí profesori, rodičia, potenciálni uchádzači  a všetci záujemcovia o štúdium na fakulte, ktorí chcú mať z prvej ruky informácie o Stavebnej fakulte STU v Bratislave, o systéme štúdia, o ponúkaných akreditovaných študijných programoch, o podrobnostiach prijímacieho konania, o požiadavkách z fyziky a matematiky pre prijímacie konanie a o aktivitách študentov vo voľných chvíľach  sú srdečne vítaní  na

Dni otvorených dverí Stavebnej fakulty STU v Bratislave

dňa  9. 2. 2012 o 10.00 hod. v Bratislave na Stavebnej fakulte STU, ul. I. Karvaša č. 2, v Aule akademika BELLU (miestnosť  B-001).

PROGRAM:

  • Otvorenie (prodekan pre vzťahy s verejnosťou)
  • Privítanie (dekan)
  • Informácia o prijímacom konaní (prodekan pre vzdelávanie)
  • Informácia o požiadavkách z matematiky (zástupca KMDG)
  • Informácia o požiadavkách z fyziky ( zástupca KFYZ))
  • Informácia o živote na fakulte (zástupkyňa Združenia Študentov SvF)
  • Diskusia
  • Prehliadka fakulty

Tešíme sa na stretnutie s vami.

Kontakt:

Mgr. Valéria Kocianová, tel.: 02/59274708, e-mail: valeria.kocianova@stuba.sk

Ing. Jozef Urbánek, tel.:02/59274726, e-mail: jozef.urbanek@stuba.sk