Prejsť na obsah
Dianie na SvF

V Centrálnych laboratóriách Stavebnej fakulty (SvF) Slovenskej technickej univerzity (STU) v Bratislave v piatok piateho októbra napoludnie uviedli zástupcovia Katedry konštrukcií a pozemných stavieb a Katedry stavebnej mechaniky SvF do skúšobnej prevádzky svoje dielo – aerodynamický tunel.

obr 1

obr 2

Slávnostné zhromaždenie privítal v úvodnom príhovore prof. Ing. Anton Puškár, PhD., vedúci Katedry konštrukcií a pozemných stavieb, ktorý prítomným priblížil genézu myšlienky - postaviť aerodynamický tunel – a to od jej zrodu ešte v 80-tych rokoch minulého storočia, cez obdobie finančných a priestorových problémov, ako aj vznik následnej spolupráce s Katedrou stavebnej mechaniky SvF až po – úspešnú realizáciu tejto myšlienky.

So svojimi príhovormi ešte vystúpili – v zastúpení rektora prof. Ing. Milan Sokol, PhD., prorektor pre rozvoj, prof. Ing. Alojz Kopáčik, PhD., dekan SvF STU, Ing. David Zacho, PhD., vedúci oddelenia veterného inžinierstva Výzkumní a skušební letecký ústav a.s. Praha a Ing. Ľubomír Plško, generálny riaditeľ Konštrukta-Industry, a.s. Trenčín.

o 1 o 1 o 1 o 1 o 1 o 1 o 1 o 1 o 1 o 1 o 1 o 1 o 1 o 1 o 1 o 1 o 1 a

Aerodynamický tunel, navrhnutý Výzkumním a zkušebním leteckým ústavem, a.s. Praha a realizovaný Konstruktou, a.s. Trenčín, je na Slovensku ojedinelé, výnimočné zariadenie, ktoré umožňuje robiť experimenty na zmenšených modeloch budov a konštrukcií tak, že simuluje náhodnú štruktúru prírodného vetra, rovnako ako aj aerodynamické skúšky pri ustálenom prúdení s rovnomerným rozložením rýchlosti.

Dĺžka tunela - 26,3 m, s pracovnou časťou s rozmermi 2,6 x 1,6 m - je predurčená najmä pre výskum nestacionárneho zaťaženia budov a konštrukcií vplyvom vetra. Značná šírka pracovnej časti tunela je výhodou pri modelovaní atmosférického prúdenia nad reálnou topografiou (mierka 1:1000 až 1:1500) pre zisťovanie lokálnej veternej expozície v teréne alebo v rozptylových poliach.

Predný modelový priestor poskytuje rovnomerný skúšobný prúd vzduchu v rozsahu rýchlostí do 32 m/s. Možno v ňom testovať skutočné menšie zariadenia na odolnosť voči vetru alebo skúšať úsekové modely štíhlych konštrukcií (mosty, stožiare, komíny, vedenie VVN a pod.) vo vodorovnej konštrukcii. Technické parametre tunela dokonca spĺňajú aj nároky pre jeho využitie v aerodynamickej optimalizácii dopravných prostriedkov.

Aerodynamický tunel sa testuje už od mája 2012 a plnej prevádzky by mal byť schopný do konca roka 2012.

m1 m1 m1 m1 m1 m1 m1 m1 m1 m1 m1 m1 m1

Titulky v denníkoch – „STU má unikát!“, „Slovenská technická univerzita predstavila nový aerodynamický tunel !“, slová chvály vysielané do éteru, ako aj šoty v rôznych televíziách dokazujú, že toto slávnostné podujatie neušlo pozornosti našich masmédií, ktoré o ňom aktuálne informovali našu širokú odbornú a laickú verejnosť.

Reportáž odznela aj v Správach STV.