Prejsť na obsah
Dianie na SvF

Pri príležitosti štátneho sviatku /17. novembra – Deň boja za slobodu a demokraciu a tiež Medzinárodný deň študentov/ sa na Stavebnej fakulte STU uskutočnilo 5. slávnostné stretnutie oceňovania najlepších študentov fakulty.

 

Na úvod slávnostný príhovor predniesol dekan Stavebnej fakulty STU prof. Ing. Dušan Petráš, PhD. Po príhovore došlo k samotnému aktu gratulácií a odovzdávania cien. Ocenených bolo 49 najlepších študentov Stavebnej fakulty, ktorí na jednej strane reprezentujú fakultu a na strane druhej robia dobré meno sebe a tým aj potešujú svojich rodičov.

 

Zoznam študentov ocenených pri príležitosti MDŠ /Medzinárodný deň študentov/:

-          Bartoš Vladimír

-          Beliš Michal

-          Bohuš Peter

-          Cipovová Katarína

-          Csölleová Zsuzsanna

-          Cupáková Lucia

-          Čerňanská Katarína

-          Dömötör Zoltán

-          Dóša Michal

-          Ďurišová Emília

-          Džubák Andrej

-          Galbavá Zuzana

-          Gemeran Martin

-          Gomboš Tomáš

-          Hábel Branislav

-          Habodász Norbert

-          Halászová Katarína

-          Hollý Ivan

-          Jurovatý Michal

-          Konečná Lenka

-          Kováč  Jaromír

-          Krajčík Michal

-          Leššo Tomáš

-          Lipták Miroslav

-          Mackovjak Peter

-          Martinák František

-          Marušic Martin

-          Mervová Eva

-          Mikulášiová Eva

-          Mitter Peter

-          Moravčík Tomáš

-          Ondriaš Martin

-          Piroha Juraj

-          Rozsívalová Lenka

-          Sedlák Ján

-          Smolinská Barbora

-          Spál Peter

-          Svitek Matej

-          Štefunková Silvia

-          Tamaškovič Ivan

-          Tesárová Eva

-          Valášek Rastislav

-          Valent Peter

-          Vörös Štefan

 

Cenu Ing. Júlie Mäsiarovej získal najlepší študent odboru TZB /Technických zariadení budov/ Dynka  Eugen. Hrušková  Katarína, Koniar Pavol, Mrváň MarekZaťková Mária boli ocenení za prácu v grémiách fakulty a univerzity.

 

Každý ocenený študent dostal prospechové štipendium /26 sponzorov/ a knihu s podpisom dekana fakulty. Toto stretnutie sa skončilo malým občerstvením a milým posedením.

 

Na záver ešte raz blahoželáme, pretože najlepší študenti najlepšie reprezentujú školu a nerobia hanbu našej alma mater. Prajeme im, aby boli spokojní v škole a šťastní v osobnom živote.