Prejsť na obsah
Dianie na SvF

V zasadacej miestnosti dekana Stavebnej fakulty STU v Bratislave  sa 25. júna 2019 predpoludním uskutočnilo  slávnostné udeľovanie odmien spoločnosti STRABAG Pozemné a inžinierske staviteľstvo, s. r. o. za najlepšie bakalárske práce v šk. roku 2018/19 vypracované na štyroch katedrách: betónových konštrukcií a mostov, geotechniky, technológie stavieb a kovových a drevených konštrukcií . Hostiteľom stretnutia bol dekan fakulty prof. Stanislav Unčík, z vedenia fakulty boli prítomní: prodekanka pre vzťahy s verejnosťou doc. Katarína Gajdošová, prodekan pre vzdelávanie a pedagogickú činnosť doc. Peter Makýš, prodekan pre rozvoj fakulty doc. Peter Kyrinovič, firmu STRABAG reprezentovali: riaditeľ direkcie Ing. Aleš Hreha a Jana Földváryová z Oddelenia rozvoja ľudských zdrojov a personalistiky.

Pozvaní boli zástupcovia príslušných katedier, vedúci úspešných bakalárskych prác a samozrejme ich autori. Po slávnostných príhovoroch dekan Stavebnej fakulty prof. Stanislav Unčík a riaditeľ direkcie spoločnosti STRABAG Ing. Aleš Hreha  odovzdali oceneným autorom symbolické šeky každý v hodnote 400 €. Autori sa vo svojich krátkych vystúpeniach podelili o svoje dojmy, postrehy a skúsenosti z priebehu práce nad „bakalárkou“: či už išlo o prekvapenia, účinnú spoluprácu s firmou, príkladným vzťahom s vedúcim práce alebo praktické overenie teoretických vedomostí.

V záverečnej živej, neformálnej diskusii medzi odborníkom z praxe, univerzitnými pedagógmi a čerstvými bakalármi zaznela plejáda pozoruhodných myšlienok, impulzov, podnetov a názorov podložených nielen dlhodobými ale aj nedávnymi skúsenosťami.

    

    

   

Bakalárske práce (BP)  ocenené spoločnosťou STRABAG

AUTOR: Patrik Szabó
NÁZOV: Bytový dom
VEDÚCI PRÁCE: doc. Ing. Naďa Antošová, PhD.
ŠTUDIJNÝ PROGRAM: technológie a manažérstvo stavieb
KATEDRA technológie stavieb

 

AUTOR: Patrik Maxian
NÁZOV: Monolitická železobetónová stropná konštrukcia
VEDÚCI PRÁCE: Ing. Lucia Majtánová, PhD.
ŠTUDIJNÝ PROGRAM: inžinierske konštrukcie a dopravné stavby
KATEDRA betónových konštrukcií a mostov

 

AUTOR: Nikolas Horňák
NÁZOV: Správanie členeného stĺpa haly z tenkostenných za studena tvarovaných C-profilov
VEDÚCI PRÁCE: prof. Ing. Ivan Baláž, PhD.
ŠTUDIJNÝ PROGRAM: inžinierske konštrukcie a dopravné stavby
KATEDRA kovových a drevených konštrukcií

Srdečne blahoželáme!

Autori: Ing. Jozef Urbánek – text, Mgr. Valéria Kocianová - fotografie