Prejsť na obsah
Dianie na SvF

Dovoľujeme si vás upozorniť na otvorene výzvy, ktoré vyhlásila APVV:

  • spoločné projekty podporujúce spoluprácu medzi pracoviskami SR a Francúzskej republiky na roky 2012 - 2013 - výzva predĺžená do 2. 5. 2011,
  • spoločné projekty podporujúce spoluprácu medzi pracoviskami SR a Českej republiky na roky 2012 - 2013, termín do 2. 5. 2011,
  • spoločné projekty podporujúce spoluprácu medzi pracoviskami SR a Gréckej republiky na roky 2012 - 2013, termín na podávanie projektov do 31. 5. 2011.

Ak spolupracujete s organizáciami v týchto štátoch, podrobnejšie informácie nájdete na www.apvv.sk - pravé menu.