Prejsť na obsah
Dianie na SvF

Knižnica a informačné centrum SvF STU Vám ponúka možnosť bezplatného pristupu do databázy PROQUEST DISSERTATIONS & THESES (PQDT)  v rámci kolekcie ProQuest Central, ktorá je prístupná zo všetkých počítačov na SvF v termíne do 30. mája 2010.

Počas skúšobného prístupu máte k dispozícii verziu A&I (abstract and index), čo znamená,
že môžete vyhľadávať a prezerať výsledky po úroveň abstraktu, prípadne Preview - niekoľko strán textu.
Úplný text je možné získať za úhradu cez internet po kliknutí na odkaz „Order a copy".

Databáza obsahuje približne 2,7 mil. kvalifikačných prác (magisterskych a PhD) z celého sveta od roku 1861.

Viac ako 1,2 mil. prác má k dispozícii PDF verziu a k ďalším 2,1 mil. je možné vyžiadať dodanie tlačenej verzie.
Každý záznam od r. 1980 (pri magisterských prácach od r. 1988) obsahuje aj abstrakt.

Ročný prírastok predstavuje okolo 70 000 prác zaraďovaných na základe spolupráce s viac ako 700 vzdelávacími inštitúciami z celého sveta.

Databázu PQDT uvidíte pri bežnej práci s databázami ProQuest Central vo výsledku vyhľadávania ako záložku "Dissertations".
Ak chcete vyhľadávať iba v databáze PQDT, databázu si vyberte pomocou "Database selected" v ľavom hornom rohu úvodnej obrazovky ProQuest.

Prístup je voľne dostupný zo všetkých počítačov na Stavebnej fakulte STU
cez http://www.proquest.sk/
alebo prostrednictvom http://www.svf.stuba.sk/kic