Prejsť na obsah
Dianie na SvF

Knižnica a informačné centrum SvF STU Vás pozýva využiť časovo limitovanú možnosť bezplatného skúšobného online prístupu do plných textov elektronických časopisov z kolekcie Science, Technology, Medicine (STM) vydavateľstva Cambridge University Press v termíne do 30.11.2013.


Vydavateľstvo Cambridge University Press (CUP) je súčasťou University of Cambridge vo Veľkej Británii, jednej z najúspešnejších výskumných inštitúcií sveta a publikuje renomované odborné časopisy z rôznych vedných odborov.

Elektronické časopisy z produkcie Cambridge University Press sú dostupné v HTML alebo PDF na linke: http://journals.cambridge.org 

Prístup k elektronickým časopisom CUP z kolekcie STM je zabezpečený prostredníctvom všetkých IP adries počítačov na pôde Stavebnej fakulty a STU, prípadne prostredníctvom vzdialeného prístupu z domácich počítačov do siete STU podľa stručného návodu na linke http://www.stuba.sk/navody/vpn/ 

Zoznam titulov dostupných časopisov CUP z kolekcie Science, Technology, Medicine na stiahnutie  excel

Informačný leták na stiahnutie
 pdf_ikona

Upozornenie: Pre skúšobné prístupy platia rovnaké podmienky využívania, ako pre platené zdroje.
Elektronické zdroje smú využívať len oprávnení používatelia na študijné a vedecké účely pre vlastnú nekomerčnú potrebu. Nie je dovolené sťahovať a kopírovať celé tituly a čísla časopisov, ani akékoľvek nadmerné množstvo dokumentov. Nedodržanie týchto zásad spadá pod jurisdikciu krajiny, v ktorej pôsobí vydavateľ.