Prejsť na obsah
Dianie na SvF

Dovoľujeme si vás pozvať na 3. ročník Stredoeurópskej a Východoeurópskej Rečníckej Súťaže, ktorej cieľom je ešte lepšie pripraviť študentov na úspešný praktický život pomocou  schopnosti vyjadrovať sa, prezentovať a vystupovať na verejnosti. Je známe, že dostatočné odborné znalosti podporené schopnosťami ako jasne vyjadriť svoj názor, prezentovať svoje výsledky alebo zámery a správne komunikovať so svojím okolím, sú kľúčové pre úspech študentov, absolventov škôl, ako aj ostatných ľudí.

3. ročník Stredoeurópskej a Východoeurópskej Rečníckej Súťaže sa uskutoční 3.marca (v sobotu) v Aule Ekonomickej univerzity v Bratislave. Bližšie informácie o súťaži si môžete prečítať na webstránke súťaže http://bratislava.toastmasters.sk/contest/sk/