Prejsť na obsah
Dianie na SvF

Slovenská spoločnosť pre techniku prostredia, členská organizácia ZSVTS
Stavebná fakulta STU Bratislava
Slovenská komora stavebných inžinierov


Vás pozývajú na 16. konferenciu so zahraničnou účasťou

Obnoviteľné zdroje energie 2016

Nízkoenergetické systémy pre zásobovanie budov teplom

17. - 18. máj 2016

Hotel Patria, Štrbské Pleso

pozvánka        záväzná prihláška prihláška

Uzávierka prihlášok 11.5.2016