Prejsť na obsah
Dianie na SvF

 

Dovoľujeme si vás pozvať na 9. ročník vyhodnotenia a udelenia

Ceny Združenia pre rozvoj slovenskej architektúry a stavebníctva

 

ABF Slovakia Bakalár 2014,

 

spojené s verejnou autorskou prezentáciou ocenených bakalárskych prác a s vernisážou výstavy všetkých prihlásených bakalárskych prác, ktoré sa uskutoční vo

štvrtok 4. decembra 2014 o 9.00 hod. v sídle Stavebnej fakulty STU v Bratislave v miestnosti B 319.