Prejsť na obsah
Dianie na SvF

Dovoľujeme si vás pozvať na XXI. Fórum normalizátorov Slovenska, ktoré sa uskutoční 24.4.2012.
Miesto konania: Slovenský ústav technickej normalizácie (SÚTN), Karloveská 63, 840 00 Bratislava - Karlova Ves
Kongresová hala, 1. poschodie. Viac informácií
Potvrdenie vašej účasti zašlite, prosím, v priloženej záväznej prihláške do 18.4.2012.

Kontakt:
Alena Levárska
referentka vonkajších vzťahov
Slovenský ústav technickej normalizácie
Karloveská 63, 840 00 Bratislava 4
tel.: 00421/2/602 94 552
fax: 00421/2/654 11 888
e-mail: alena.levarska@sutn.gov.sk
web: www.sutn.sk