Prejsť na obsah
Dianie na SvF

Počas pracovného zasadnutia dekanátu, ktoré viedla pani tajomníčka Ing. Kornélia Polakovičová, jednotlivé oddelenia referovali ich pracovnú náplň, organizačnú väzbu a podelili sa s riešenými problémami na iných oddeleniach. Toto prezentovanie jednotlivých oddelení prebiehalo na vysokej úrovni.

Počas zasadnutia kolégia dekana, ktoré viedol pán dekan SvF prof. Ing. Dušan Petráš, PhD. bol program rozdelený do troch blokov:

I. BLOK:

- Aktualizácia DPRF na rok 2006

- Hlavné úlohy SvF na rok 2006

- Plán personálneho sbudeovania fakulty na rok 2006

- Mzdová politika fakulty na rok 2006

II. BLOK:

- Návrh hodnotenia PÚ na rok 2006

- Návrh hodnotenia VOČ na rok 2006

III. BLOK:

- Medzinárodné projekty

- Vedeckovýskumné projekty

Táto pracovná akcia mala zmysel a bolo dobre, že sa zorganizovala.