Prejsť na obsah
Dianie na SvF

Dňa 17.3.2017 bola slávnostnou kolaudáciou ukončená rekonštrukcia priestorov učební a dátového centra v priestoroch Centra IT. Slávnostného otvorenia sa zúčastnil dekan fakulty prof. Ing. Stanislav Unčík, PhD., ktorý po príhovore prestrihnutím "kábla" otvoril priestory dátového centra, spolu s prodekanom Ing. Petrom Kyrinovičom, tajomníkom fakulty Ing. Tomášom Šaturom a vedúcim Centra IT Ing. Milanom Potočárom. Následná prehliadka priestorov a posedenie s pracovníkmi Centra IT nás inšpirovala k ďalším možnostiam zlepšovania kvality života na našej fakulte. Modernizácia učební a dátového centra, ktoré je informačno-komunikačným srdcom fakulty, predstavuje významný posun v oblasti zvyšovania sieťovej a dátovej bezpečnosti a spoľahlivosti.

”bodka ”Bodka ”Bodka ”Bodka

”Bodka ”Bodka ”Bodka ”Bodka