Prejsť na obsah
Dianie na SvF

Dňa 12. a 13. júla 2006 sa na SvF STU v Bratislave konali promočné slávnosti „Ing.“ školského roka 2005/2006.

Promovaných bolo spolu 423 absolventov inžinierskeho štúdia. Promócií sa zúčastnil aj minister dopravy, pôšt a telekomunikácií SR Ing. Ľubomír Vážny, ďalšími hosťami boli riaditeľ Výskumného ústavu geodézie Ing. Juraj Kadlic, PhD., generálny riaditeľ sekcie geológie a prírodných zdrojov MŽP SR RNDr. Jozef Franzen a generálny riaditeľ sekcie bytovej politiky MV a RR Ing. Peter Kovačik. Na všetkých promočných slávnostiach jednotlivých študijných odborov zaznela slovenská hymna a gaudeamus. Šťastným absolventom bol odovzdaný diplom o ukončení vysokoškolského štúdia.

Všetkým čerstvým inžinierom a inžinierkam želáme šťastný krok do ďalšej etapy svojho života, zdravie a hlavne dobré pracovné miesta a všetko, čo k tomu patrí.

Forografie z promócii:
VSVH obr. č. 1
VSVH obr. č. 2
IKDS obr. č. 1
IKDS obr. č. 2
GaK obr. č. 1
GaK obr. č. 2
IŽP obr. č. 1
IŽP obr. č. 2
ERS + RS obr. č. 1
ERS + RS obr. č. 2
PS - Arch + Stat obr. č. 1
PS - Arch + Stat obr. č. 2
PSA - Kon + Mei obr. č. 1
PSA - Kon + Mei obr. č. 2
TZB + MTI obr. č. 1
TZB + MTI obr. č. 2