Prejsť na obsah
Dianie na SvF

PLÁVANIE

PONDELOK     9.00 – 10.50 2. roč. Joklová
11.00 – 12.50 2. roč. Joklová
13.00 – 14.50  2. roč. Joklová
15.00 – 16.50 2. roč. Valentík
17.00 – 18.30  okrem 2.roč. +CE+doktorandi  Valentík
18.30 – 20.30 VTV Valentík
UTOROK   9.00 – 10.50 2. roč. Joklová
11.00 – 12.50 2. roč.  Joklová
13.00 – 14.50 2. roč.  Ollé
15.00 – 16.50  2. roč.  Ollé
STREDA   9.00 – 10.50 2. roč. Čepová
11.00 – 12.30 2. roč. Čepová
13.00 – 14.00 okrem 2.roč. +CE+doktorandi Čepová
16.00 – 17.50   2. roč. Ollé
ŠTVRTOK   9.00 – 10.50 2. roč. Masarovič
11.00 – 12.50    2. roč.  Masarovič
13.00 – 14.50 2. roč. Čepová
15.00 – 16.50 2. roč. Čepová
17.00 – 18.50 2. roč. ZPV Čepová
PIATOK   9.00 – 10.30 2. roč. Herzánová
10.30 – 12.00  2. roč. Herzánová

    

AQUAGYMNASTIKA

PIATOK 12.00 – 13.00 okrem 2.roč. Herzánová

  

KANOISTIKA

PIATOK 13.00 – 14.00 Valentík

  

BASKETBAL

UTOROK 15.00 – 16.50     Herzánová
          17.00 – 18.50 VTV ženy Herzánová
18.50 – 20.30 VTV muži Herzánová

 

TURISTIKA

UTOROK a ŠTVRTOK
Podľa aktuálnej vyhlášky vo výveske KTVY!  Valentík
 Decký

 

TENIS

UTOROK 10.00 – 12.00 Mladá Garda Čepová

 

SQUASH

PONDELOK 19.00 – 20.00 pre pokročilých Čepová
začiatok 30.9. 2013 vo Vernosti, Nobelova ul. Ba

 

POSILŇOVŇA

ŽENY MUŽI
PONDELOK         9.00 – 10.50 Horniak
11.00 – 12.50 Horniak 13.00 – 14.50 Ollé
Horniak
UTOROK   9.00 – 10.50 Horniak 11.00 – 12.50
13.00 – 14.50 Čepová 13.00 – 14.50 Čepová
STREDA 11.00 – 12.50 Joklová 13.00 – 14.30 Ollé
14.30 – 15.50 Ollé
ŠTVRTOK   9.00 – 10.50 Joklová
11.00 – 12.50 Joklová
13.00 – 14.50 Herzánová 15.00 – 16.50 Herzánová

 

FUTBAL

PONDELOK   9.00 – 10.50 Masarovič
11.00 – 12.50  Masarovič
13.00 – 14.50 Masarovič
UTOROK   9.00 – 10.50 Masarovič
11.00 – 12.50 Masarovič
STREDA   9.00 – 10.50 Horniak
PIATOK 11.00 – 12.50 Ollé

 

VOLEJBAL

PONDELOK 18.00 – 20.30 VTV ženy+ muži Bartošová 
UTOROK 13.00 – 14.50 Bartošová
ŠTVRTOK   9.00 – 10.50 Bartošová

 

FLOORBALL

STREDA 11.00 – 12.50 Horniak
ŠTVRTOK 12.00 – 13.50 Horniak
14.00 – 15.50 Horniak

 

KARATE

PONDELOK 15.00 – 16.50 Ollé
PIATOK   9.00 – 10.50 Ollé

 

ZDRAVOTNÁ TELESNÁ VÝCHOVA

UTOROK  viď vyhláška TURISTIKA Valentík, Decký
STREDA   9.00 – 9.50 POSILŇOVŇA   Joklová
STREDA 10.00 – 10.50 POSILŇOVŇA Joklová
ŠTVRTOK viď vyhláška TURISTIKA   Valentík, Decký
PIATOK 12.00 – 13.00  AQUAGYMNASTIKA Herzánová

  


Legenda:

VTV  výberová telesná výchova (reprezentanti SvF) 

ZPV – základný plavecký výcvik (neplavci)

ZTV – zdravotná telesná výchova

 

 

Študenti SvF STU – 2. ročník – majú v ZS 2013/2014

povinné plávanie (viď rozvrh 2. ročník)!!!

 

 

Na zvolenú hodinu TV

sa prihlasuje osobne

prvý týždeň v semestri priamo

v TV objektoch u príslušného učiteľa!