Prejsť na obsah
Dianie na SvF

Radi by sme Vás informovali, že od 1. 1. 2011 sú zmenené podmienky pre udeľovanie štipendií a pre podporu projektov v rámci programu Akcia Rakúsko - Slovensko.

 

Štipendiá budú poskytované na nasledujúce druhy pobytov:

  • výskumné pobyty doktorandov 1 - 4 mesiace (najbližšia uzávierka: 31. 3. 2011)
  • výskumné pobyty excelentných postdoktorandov 3 - 6 mesiacov (najbližšia uzávierka: 31. 3. 2011)
  • krátkodobé pobyty doktorandov, výskumníkov a vysokoškolských pedagógov 1 - 3 dni (najbližšia uzávierka: priebežne počas roka)
  • pobyty diplomantov v súvislosti s prípravou magisterskej/inžinierskej diplomovej práce 1 - 3 mesiace (najbližšia uzávierka: 31. 3. 2011)
  • letné jazykové kurzy (najbližšia uzávierka: 31. 3. 2011 - v roku 2011 pre študentov a doktorandov zo spoločenských vied)

 

Konkrétny typ štipendia (okrem krátkodobých pobytov) môže získať štipendista iba raz; predĺženie štipendia nie je možné. Štipendium na krátkodobé pobyty bude možné získať raz za 6 mesiacov. Podrobnosti o jednotlivých typoch štipendií možno nájsť na webstránke http://www.aktion.saia.sk/sk/main/stipendia-akcie/

 

V prípade projektov bude podpora zameraná na:

  • realizáciu letných jazykových kolégií
  • podporu projektov doktorandov a postdoktorandov s cieľov vzájomnej spolupráce pri dosiahnutí vyššieho kariérneho stupňa
  • realizáciu spoločných školení soft-skills pre doktorandov.

 

Uzávierky na podávanie projektov v roku 2011 sú 31. 3., 15. 5. a 15. 10. Podrobnosti o projektoch možno nájsť na webstránke http://www.aktion.saia.sk/sk/main/projekty-akcie/